Werkwijze & tarieven

Ons eerste gesprek is altijd vrijblijvend en gratis. Dan kijken we of er een klik is en of ik de aangewezen persoon ben om jou te begeleiden. Als dat zo is dan sluiten we een eenvoudig coachcontract af met daarin de verdere afspraken.

Mijn aanpak is vrij gestructureerd: op basis van een plan met heldere doelen. Maar ik vind het heel belangrijk dat er tijdens het traject veel aandacht is voor wat zich aandient. Dat kan betekenen dat we het plan aanpassen of gaandeweg andere doelen formuleren.

Hoe lang duurt een coachtraject?

Een coachtraject omvat bij mij meestal 5 tot 8 sessies. Een sessie duurt 1 of 1,5 uur. De locatie spreken we samen af. Wandelcoaching is ook mogelijk. Want sommige mensen praten al lopende gemakkelijker dan op een stoel.

Burn-out begeleiding duurt meestal langer en in het begin kunnen de sessies korter zijn. Dat is afhankelijk van de situatie, de belastbaarheid en de fase van herstel.

Wat gebeurt er in een coachgesprek?

Een sessie bestaat uit praten en (vaak) oefeningen. Ik pas verschillende methoden toe en laat je oefeningen doen waarvan bewezen is dat ze effectief zijn. We volgen altijd jouw tempo; dat betekent dat jij aangeeft waar je wel of niet over wilt praten op een bepaald moment. Ik zal je spiegelen en confronteren, maar er gebeurt niets wat jij niet wilt. Tussen de sessies door kun je opdrachten krijgen om aan bepaalde dingen te werken. Op die manier blijf je actief bezig met je coachtraject, waardoor het effectiever is. Als het nodig is hebben we tussendoor contact via e-mail of telefoon.

“Ik had eigenlijk een andere verwachting, maar de gesprekken gingen door Margit’s scherpe vragen wel over waar het écht over zou moeten gaan. Haar vragen en ook haar rust hielpen me om na te denken en zelf antwoorden te vinden.”

(vrouwelijke cliënt, student, 23 jaar)

Integriteit

Zaken als vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit vind ik vanzelfsprekend in een coachrelatie. Ik zal dus nooit informatie over jou met anderen delen, tenzij je daar zelf om vraagt. Ik ben geregistreerd als Erkend Coach bij de Stichting Keurmerk voor professioneel begeleiders (StiR) en ben aangesloten bij de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO). Daardoor ben ik verplicht om me aan de gedragscode voor professioneel begeleiders te houden en aan de internationale ethische gedragscode. Zowel StiR als NOBCO hebben een klachtenprocedure voor cliënten van bij hen geregistreerde begeleiders.

Evaluatie en rapportage

Ik maak gebruik van het online evaluatie-instrument Coaching Monitor om de kwaliteit van het coachtraject te kunnen volgen. Je ontvangt daarvoor een paar keer een online vragenlijst. Na het coachtraject krijg je een rapportage die je eventueel kunt delen met je werkgever of leidinggevende. Meer informatie hierover vind je in dit filmpje (YouTube).

Tarieven

  • Het eerste (kennismakings)gesprek is altijd gratis.
  • Uurtarief: 90 euro (vrij van BTW)
  • 1 sessie van 1,5 uur: 135 euro (vrij van BTW)
  • Traject van 5 sessies van 1,5 uur: 600 euro (vrij van BTW)

Als werknemer kun je de kosten vaak laten betalen door je werkgever, bijvoorbeeld uit je persoonlijk ontwikkelbudget of als onderdeel van je reïntegratietraject na een burn-out. Werkgevers kunnen een offerte op maat ontvangen.

Het eerste (kennismakings)gesprek duurt 1 uur en is altijd gratis. Eventuele reiskosten bedragen € 0,28 per km. Als we een locatie moeten huren, delen we de kosten.