Praktische info & Tarieven

Hoe verloopt een coachtraject?

Het eerste gesprek is altijd vrijblijvend en gratis. Dan kijken we of er een klik is en of een coachtraject bij Margit.nu jou kan helpen. Als dat zo is, sluiten we een eenvoudig coachcontract af met daarin de verdere afspraken.

Een coachtraject bij Margit.nu omvat meestal 5 tot 8 sessies. Een sessie duurt 1 of 1,5 uur, afhankelijk van de coachvraag en de locatie. Burn-out begeleiding duurt meestal langer en in het begin kunnen de sessies korter zijn. Dat is afhankelijk van de situatie, de belastbaarheid en de fase van herstel.

Wat gebeurt er in een coachgesprek?

Margit.nu gebruikt alleen methodieken en oefeningen waarvan bewezen is dat ze effectief zijn.

Een sessie bestaat uit praten en (vaak) oefeningen doen. Bij burn-outbegeleiding komt daar een stukje ‘educatie’ bij.

In een coachtraject volgen we altijd jouw tempo; dat betekent dat jij aangeeft waar je wel of niet over wilt praten op een bepaald moment. Het is belangrijk dat jij je veilig voelt tijdens de coachsessies.

Tussen de sessies door kun je opdrachten krijgen om aan bepaalde dingen te werken. Op die manier blijf je actief bezig met je coachtraject, waardoor het effectiever is. Als het nodig is hebben we tussendoor contact via e-mail of telefoon.

Kijk op de pagina Tips & Tools om een idee te krijgen wat je mag verwachten.

“Ik had eigenlijk een andere verwachting, maar de gesprekken gingen door Margit’s scherpe vragen wel over waar het écht over zou moeten gaan. Haar vragen en ook haar rust hielpen me om na te denken en zelf antwoorden te vinden.”

(vrouwelijke cliënt, student, 23 jaar)

Integriteit

Zaken als vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit zijn bij Margit.nu vanzelfsprekend. Margit.nu zal nooit informatie met anderen delen, tenzij je daar zelf om vraagt. Margit.nu is geregistreerd als Erkend Coach bij de Stichting Keurmerk voor professioneel begeleiders (StiR) en aangesloten bij de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO). Margit.nu houdt zich aan de gedragscode voor professioneel begeleiders en aan de internationale ethische gedragscode. Zowel StiR als NOBCO hebben een klachtenprocedure waar cliënten van Margit.nu gebruik van kunnen maken.

Evaluatie & rapportage

Margit.nu gebruikt het online evaluatie-instrument Coaching Monitor om de kwaliteit van het coachtraject te volgen. Je ontvangt daarvoor een paar keer een online vragenlijst. Na het coachtraject krijg je een rapportage die je eventueel kunt delen met je werkgever of leidinggevende. Meer informatie hierover vind je in dit filmpje (YouTube).

Tarieven

  • Traject Persoonlijke effectiviteit: intake plus 5 sessies: € 595
  • Traject Stress en burn-outbegeleiding: intake plus 10 sessies: € 995
  • Losse sessie van 1,5 uur: € 135
  • Werkgevers kunnen een offerte op aanvraag krijgen
  • Alle tarieven zijn vrij van BTW.

Als werknemer kun je de kosten vaak laten betalen door je werkgever, bijvoorbeeld uit je persoonlijk ontwikkelbudget of als onderdeel van je reïntegratietraject na een burn-out.

Eventuele reiskosten bedragen € 0,28 per km. Als we een locatie moeten huren, delen we de kosten.